KW-school - Schaken met plezier - schaken op school

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Schoolschaken > Scholen Nederlek


SCHAKEN
MET PLEZIER
schaken op school

Nieuwsbrief  
Schoolschaken op de Koningin Wilhelminaschool
6 juli 2014

Schoolschaken op deOok dit schooljaar gaan we weer schoolschaken op de KW-school.
Afgelopen half jaar was een geslaagde start van het schoolschaken in Nederlek en hopelijk zijn er ook dit jaar veel kinderen die willen leren schaken of doorgaan met schaken.

Schaken is leuk, spannend en leerzaam

Van schaken wordt je slim!
Zie ook op de website een indruk/sfeer van het afgelopen halve jaar schoolschaken bij:

-  het zeer geslaagde "eerste schoolschaaktoernooi van deze eeuw in Nederlek"
Onder de link: Schoolschaaktoernooi à Verslag schoolschaaktoernooi

- het nieuws dat het schoolschaken heeft gekregen
Onder de link: Schaken met Plezier à Nieuws

Op de website is nog meer te vinden;

Er staan enkele schaakfilmpjes onder Films, puzzels (+ de kubus)
Onder Verleden tot Heden vind u enkele wetenswaardigheden over de geschiedenis van het schaken, beroemde schakers, bekende Nederlandse schakers, tot aan schoolschaken
Heb je zin om te leren schaken!


Informatie + deelnameformulier schoolschaken is te vinden op de website onder de link:

Schoolschaken
à Deelname schoolschaken à Informatie beginners_1/ Informatie beginners_1+Nieuwsbrief  
Schoolschaken op de Koningin Wilhelminaschool
juli 2014

Schoolschaken op deDe kinderen van de KW-school hebben prima geschaakt op het eerste schoolschaaktoernooi van deze eeuw in Nederlek.
Max en Lars hebben met beide 4 punten erg goed gepresteerd en konden in hun eigen groep zelfs een beker mee naar huis nemen.
Thomas en Bram scoorden zeer verdienstelijk 3 punten. Bij Lucas speelde de zenuwen in het begin wat tegen, maar heeft uiteindelijk toch nog 2 punten gescoord.
En Tomas heeft zich erg goed staande gehouden voor zo'n lange dag en veel ervaring opgedaan en scoorde nog 1,5 punt.
Erg goed gedaan jongens.

 

                                                       Max 5e gr.7-8 / 7e totaal                       Lars 3e gr.2-6 /10e totaal                                       
................        
Thomas                                  Bram
...........                       Lucas                                     Tomas...............


Lees meer over het zeer geslaagde eerste schoolschaaktoernooi van Nederlek met foto's en video bij het

verslag van het schoolschaaktoernooi

Nieuwsbrief 10
Schoolschaken naschools op de Koningin Wilhelminaschool gaat van start
5 juni 2014

Schoolschaken op de

Inmiddels hebben we veertien lessen gehad en hebben we afgelopen dinsdag de tweede les schaakmat gedaan.
In de les hebben we veel oefeningen met mat in één gedaan op het digibord en we hebben nog een half uur een partijspel gedaan. De komende weken zal een spelvorm en de  partijvorm iedere les terugkomen en bereiden we ons voor op het schoolschaaktoernooi van 12 juli.
Alle informatie over het schoolschaaktoernooi, sponsoring en deelname is te vinden onder de link schoolschaaktoernooi. Na de pinkstervakantie hebben we nog 4 lessen, dus 2 extra lessen, om het 1e blok af te sluiten en toe te werken naar het eerste schaaktoernooi.Het zou mooi zijn als alle kinderen van de schaakles meedoen aan het schoolschaaktoernooi en ook de kinderen buiten de schaakles die kunnen schaken. Het is met name een toernooi om ervaring op te doen en gezellig een dagje schaak-plezier te hebben met veel kinderen. Het is voor iedereen (op een enkeling na) een eerste toernooi en ook een eerste te organiseren toernooi; een pilot-toernooi waarmee we verder willen om een jaarlijks evenement neer te zetten voor de kinderen in Nederlek.
We zijn nog op zoek naar sponsoren. Zonder vrijwilligers en sponsoren is zo'n activiteit niet mogelijk. De insteek is om geen deelnamegeld te vragen om daarmee de drempel ze laag mogelijk te houden om deel te nemen. Informatie over sponsoring en deelname sponsoring vindt u onder de link Organisatie / sponsoring schoolschaaktoernooi.
Ik hoop op veel aanmeldingen van kinderen en een gezellig en leerzaam toernooi.Voor de ouders en leerkrachten is er een schaakclinic; leer in anderhalf uur schaken. Opgeven kan via het deelnameformulier schaakclinic.Voor de inwoners van Nederlek die kunnen schaken is er een simultaanwedstrijd. Opgeven via het deelnameformulier simultaanwedstrijd

Nieuwsbrief 9
Schoolschaken naschools op de Koningin Wilhelminaschool gaat van start
20 mei 2014

Schoolschaken op de

Op dinsdag 20 mei hebben de kinderen een (toets) werkblad in de les gemaakt. Herhaling van alle voorgaande lessen. Het huiswerk maken is de basis voor deze toetsen. Het ging al een stuk beter dan de eerste keer.


Nieuwsbrief 8
Schoolschaken naschools op de Koningin Wilhelminaschool gaat van start
16 maart 2014

Schoolschaken op de

In de vijfde les op 11 maart was mijn zoon Matijn meegekomen om te helpen. Matijn heeft zijn stap 3 diploma en is momenteel bezig om de schaakvaardigheden van de stap 4 onder de knie te krijgen. Matijn is een goede schaker en kan ook goed beginnende schakers les geven. Het eerste deel van de les hebben we de lesstof Verdedigen behandeld. Het tweede deel van de les is de groep in twee groepen gesplitst. Om de beurten heeft een groep tegen Matijn simultaan geschaakt. De andere groep werkte in het werkboekje. Het was een leuke les en zeker voor herhaling vatbaar.
De volgende les gaan we een aantal oefeningen op het digibord doen en oefeningen op het schaakbord.

Wat hebben we de vorige lessen gedaan:

In les 4 4maart 2014 hebben we de spelregels van de pion herhaald, oefeningen op het schaakbord gedaan en in de werkboekjes gewerkt.
Bij deze les hoort in het werkboek (hetzelfde als verleden week):
Bladzijde 10, basiskennis Stap 1 les 4: spelregels pion.
Bladzijde 11 en 12 opgaven

In les 5 11 maart 2014 hebben we de manieren van verdedigen geleerd.
Bij deze les hoort in het werkboek:
Bladzijde 13, basiskennis Stap 1 les 4: Verdedigen
Bladzijde 14 en 15 opgaven maken.

Tot de volgende les dinsdag 18 maart.
Nieuwsbrief 7
Schoolschaken naschools op de Koningin Wilhelminaschool gaat van start
30 januari 2014

Schoolschaken op deWe hebben inmiddels drie lessen gehad en we hebben al een partijtje geschaakt! Iedere week zal er meer kennis bijkomen en zal het partijtje schaken gaandeweg een 'echt' partijtje schaken worden.
Ik zal proberen iedere week per mail kort weergeven wat in de les is behandeld en wat thuis in het werkboekje aan oefeningen gedaan kan worden.
Als de kinderen vertrouwd raken met het werkboekje zal het geen probleem zijn om in een week 2 werkbladen met opgaven te maken.
De werkbladen zijn belangrijk, daar ze hiermee de lesstof herhalen en de lesstof kunnen oefenen. Door de werkbladen te maken ontstaat er een routine (en discipline) in het juist aanleren van de lesstof. Circa 2x 10-15 minuten in de week thuis oefenen zal voldoende zijn om de lesstof te herhalen en de opgaven te maken. Ook kunnen ze nog de lesstof en oefeningen op de computer doen en natuurlijk gewoon een potje schaken. Op de website
www.schakenmetplezier.nl staat onder onder schoolschaken—>schaaklessen stap1—>les1 t/m les7, de lesstof, zoals die op school op het digibord is behandeld. Ook daar kunnen ze eventueel de lesstof nakijken.
Vanaf volgende week zal ik de werkboekjes ook gaan nakijken (zal waarschijnlijk niet iedere les bij iedereen lukken). Opgaven die fout zijn gemaakt, moeten ze nog een keer bekijken, juist daar leren ze van, daarna zal ik ze helpen met het antwoord te vinden. Papa en mama mogen natuurlijk ook oefenen en helpen (graag zelfs en bij de les aanwezig zijn mag ook), maar laat wel de kinderen (eerst) zelf de opgaven maken.
Het is een volle en best wel drukke klas (wordt vanzelf meer rustig als het niveau straks meer gelijk wordt) met zeker potentieel schaaktalent. Ik hoop dat ze in ieder geval tot aan de zomervakantie (en hopelijk ook na de zomervakantie) met plezier leren schaken en gaan schaken.

Wat hebben we de vorige lessen gedaan:

In les 1 4 februari 2014 hebben we het bord, de stukken en de loop van de stukken behandeld.
Bij deze les hoort in het werkboek:
Bladzijde 1 t/m 6, basiskennis Stap 1 les 1: het bord en les 2: loop van de stukken.

In les 2 11 februari 2014 hebben we de loop van de stukken herhaald en hebben we de les: aanval en slaan behandeld. We hebben oefeningen gedaan op het schaakbord.
Bij deze les hoort in het werkboek:
Herhaling bladzijde 5, basiskennis Stap 1 les 2: loop van de stukken
Bladzijde 7, basiskennis Stap 1 les 3: aanval en slaan, veilig aanvallen
Bladzijde 8 en 9 opgaven.

In les 3 25 februari 2014 hebben we aanval en slaan herhaald en we hebben de spelregels van de pion behandeld. Aan het eind van de les hebben ze een partijtje geschaakt.
Bij deze les hoort in het werkboek:
Herhaling bladzijde 7, basiskennis Stap 1 les 3: aanval en slaan, veilig aanvallen
Indien nog niet gemaakt, bladzijde 8 en 9 opgaven.
Bladzijde 10, basiskennis Stap 1 les 4: spelregels pion.
Bladzijde 11 en 12 opgaven.

Tot de volgende les dinsdag 4 maart.Nieuwsbrief 6
Schoolschaken naschools op de Koningin Wilhelminaschool gaat van start
30 januari 2014

Schoolschaken op deOp dinsdagmiddag 4 februari zal het schoolschaken op de KW-school van start gaan.
Nadat op de Prins-Bernhardschool inmiddels drie lessen zijn gegeven tijdens schooltijd, wordt op de KW-school als eerste school in de gemeente Nederlek het schoolschaken na schooltijd (naschools) opgestart. Bij een aantal andere scholen in de gemeente Nederlek ziet het er naar uit dat ook zij binnenkort gaan volgen.
Nadat in 4 klassen een informatieles is gegeven, daarna een proefles is gegeven en ook nog een informatieles is gedaan voor groep 7, hebben 15 kinderen zich aangemeld om te leren schaken. Volgende week zal ik bij de eerste les alle informatie van de kinderen verzamelen, waarna er voortaan ook gericht een mail kan worden verzonden als de nodige informatie is gewenst voor de kinderen, danwel er aanvullingen of wijzigingen zijn op de website.

De eerste les gestaat gepland voor:
dinsdagmiddag 4 januari van 15.30 uur tot 16.30 uur.


Tot dinsdagmiddag.Nieuwsbrief 5
Aanmelden Schoolschaken naschools op de Koningin Wilhelminaschool
20 januari 2014

Schoolschaken op deIk wil meedoen met de activiteit schoolschaken op de Koningin Wilhelminaschool.
De lessen zijn op
dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur en starten op 28 januari 2014.
Na de bel om 15.15 uur gaan de kinderen naar het leslokaal of even buitenspelen, kunnen dan wat eten en drinken, waarna om 15.30 uur de les start. Ouders mogen aanwezig zijn. Tot aan de zomervakantie is er een blok van 16 lessen. De bijdrage voor deze lessen bedraagt € 32,00. Na de zomervakantie wordt vervolgt met een blok Stap 1 en in het 2 e halfjaar een blok Stap 1 plus en Stap 1 extra en wellicht de eerste lessen van Stap 2. De bijdrage hiervoor is € 32,00 per blok. Er wordt dan toegewerkt naar het schoolschaakdiploma en het officiële KNSB Stap 1 schaakdiploma en er wordt gestart met een schoolschaak competitie. Bij minder dan 10 kinderen zal het schoolschaken niet doorgaan. Na de zomervakantie zal het aantal lessen per blok worden bepaald afhankelijk van het aantal deelnemers.
Voor het goed volgen van de lessen, het herhalen van de lesstof en het maken van opgaven is het aanschaffen van een werkboekje (zie website) aanbevolen. Deze kan voor
€ 4,60 worden aangeschaft. Ook thuis oefenen op de computer met een vergelijkbaar lesprogramma als wordt gebruikt op school is aan te raden. Een kopie van deze cd is aan te schaffen voor € 2,00.Naam: ___________________________________     doet mee met schoolschaken op de KW-school
 
Leerling groep: _____            e-mailadres: _________________________

Ik wil
wel / niet het werkboekje aanschaffen.
Ik wil
wel / niet een les cd aanschaffen.
Het werkboekje en de cd worden meegegeven zodra het bedrag is voldaan.
Het lesgeld van
€ 32,00 wordt contant voldaan bij of voor de les op 28 januari 2014.
Het bedrag voor het werkboekje en de cd wordt contant voldaan bij of voor de les op 28 januari 2014.
Het bedrag van
€ 32,00 + evt. werkboekje en cd kan ook voor de 1 e les worden overgemaakt op bankrekeningnr.: 985123656 t.n.v. A. Ouwerkerk, Noorderlicht 17, 2931pe Krimpen aan de Lek o.v.v. Schoolschaken KW-school met naam en groep van het kind.

Ondertekend.

Ouder / verzorger :
      

Handtekening :
Nieuwsbrief 4
Informatieles schoolschaken op de Koningin Wilhelminaschool
14 januari 2014

Schoolschaken op de


Op de volgende datum zal er op de KW-school ook aan groep 7 een informatieles worden gegeven over schaken en schoolschaken.
Er zal met een filmpje, een korte presentatie over schaken, een uitleg over schoolschaken en een voorbeeld van een les zal, geprobeerd worden een goed beeld te geven van de activiteit schoolschaken op de KW-school. Ouders mogen uiteraard hierbij aanwezig zijn.

woensdag 22 jan 10.30- 11.00 uur bij juf Martine groep 7
Nieuwsbrief 3
Proefles schoolschaken op de Koningin Wilhelminaschool
8 januari 2014

Schoolschaken op de


Dinsdag 14 januari zal er na schooltijd een proefles/informatieles op school worden gegeven. Met een animatiefilmpje, een korte presentatie over schaken, een uitleg over de schaaklessen en een voorbeeld van een les zal geprobeerd worden een goed beeld te geven van de activiteit schoolschaken op de KW-school. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. De eerste lessen staan gepland voor dinsdag 28 januari 2014 (onder voorbehoud).

De lessen worden gegeven in 2 blokken van 16 lessen per schooljaar. Minimale deelname is 15 kinderen. Bij deelname vanaf 20 kinderen zal er in twee groepen les worden gegeven. De bijdrage per blok bedraagt € 32,00.

Voor het goed volgen van de lessen, het herhalen van de lesstof en het maken van opgaven is het aanschaffen van een werkboekje (zie website) aanbevolen. Deze kan voor € 4,60 worden aangeschaft. Ook thuis oefenen op de computer met een vergelijkbaar lesprogramma als wordt gebruikt op school is aan te raden. Een kopie van deze cd is aan te schaffen voor € 2,00.

Wil je leren schaken of kan je al schaken en wil je beter leren schaken geef dit dan door aan je juf of aan juf Smit of mail het naar juf Smit. Voor vragen kunt u terecht bij Juf Smit.

Alvast veel schaakplezier.

Nieuwsbrief 2
Informatieles schoolschaken op de Koningin Wilhelminaschool
8 januari 2014

Schoolschaken op de


Op de volgende datum zal er op de KW-school een informatieles worden gegeven over schaken en schoolschaken.
Er zal met een filmpje, een korte presentatie over schaken, een uitleg over schoolschaken en een voorbeeld van een les zal, geprobeerd worden een goed beeld te geven van de activiteit schoolschaken op de KW-school. Ouders mogen uiteraard hierbij aanwezig zijn.

woensdag 8 jan 10.30- 11.00 uur bij juf der Graaf groep 4-5
woensdag 8 jan 11.00 - 11.30 uur bij juf Broere groep 4

donderdag 9 jan 10.30 - 11.00 uur bij juf Vos, groep 5
donderdag 9 jan 11.00 - 11.30 uur bij juf Visser, groep 6
Nieuwsbrief 1
Schoolschaken op de Koningin Wilhelminaschool


Schoolschaken op de


De Koningin Wilhelminaschool wil binnenkort gaan starten met schoolschaken.

Waarom (school)schaken?
Schaken is goed voor de algemene ontwikkeling van het denkvermogen van het kind. Schaken kan op een positieve manier bijdragen, c.q. een ondersteunende leerbijdrage geven, aan een betere leerhouding en sociale gedragswijzen als respect en competitiebesef en de sociale vorming van het kind positief ondersteunen. Door te schaken leert het kind zich beter te concentreren, logisch na te denken en keuzes te maken en met emoties om te gaan. Er zijn momenteel meer dan 1400 scholen in Nederland waar op school schaken in het lesprogramma is opgenomen, zowel tijdens de lesuren, de tussenschoolse of naschoolse opvang, als ook lestijden na school.

Naast de recreatieve spelbeleving, welke de basis is om met plezier een potje te schaken, heeft het schaken ook een educatieve waarde. De educatieve waarde van het schaken kan een meerwaarde zijn voor de leerprestatie verbetering van kinderen bij de reguliere vakken.

De KW-school gaat het schoolschaken als extra activiteit aanbieden in haar onderwijs.
De opzet van het schoolschaken is vrijwillig, maar hoe meer kinderen aan het schoolschaken deelnemen, des te meer plezier zullen de kinderen aan het schoolschaken beleven.  

Kinderen van groep 4 tot en met groep 8, die geïnteresseerd zijn in het schaakspel en de basisbeginselen willen leren, kunnen hieraan deelnemen.
De schaaklessen zullen worden gehouden op
maandagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur.
Na de schoolbel om 15.15 uur verzamelen de kinderen zich in het lokaal waar schaakles wordt gegeven. Tot 15.30 uur kunnen zij dan hun drinken en koekje / fruit opeten, waarna er om 15.30 uur met de les wordt begonnen.

De eerste lessen staan gepland voor
maandag 3 februari 2014.
In januari zal er een proefles/informatieles op school worden gegeven. Met een filmpje, een korte presentatie over schaken, een uitleg over schoolschaken en een voorbeeld van een les zal geprobeerd worden een goed beeld te geven van de activiteit schoolschaken op de KW-school. Ouders mogen uiteraard hierbij aanwezig zijn.

De lessen worden verdeeld in twee half jaar blokken van 16 lessen. Het totaal aantal lessen per jaar is 32 lessen. Kinderen die aan het eerste blok deelnemen kunnen het tweede blok vervolgen. Kinderen die niet hebben deelgenomen aan het eerste blok van 16 lessen kunnen niet instromen in het tweede blok als zij de basisbeginselen van het schaken niet beheersen.

Het uitgangspunt is het volgen van 16 of 32 lessen (1 blok is 16 lessen), waarmee je de basisbeginselen van het schaken leert en je voldoende lesstof opdoet om een partijtje te schaken. Kinderen die alle lessen volgen kunnen zelfs hun eerste echte schaakdiploma halen.

Het lesgeven gaat volgens de stappenmethode van de Nederlandse Schaakbond. De stappenmethode is een lesmethode om kinderen te leren schaken. Steeds meer scholen en schaakclubs gebruiken de methode voor hun schaaklessen. De digitale lesstof stap 1 van de stappenmethode wordt hiervoor gebruikt met het beschikbare materiaal op de KW-school. Tevens krijgen de kinderen een uitreksel op papier of pdf van stap 1 van de stappenmethode en kunnen ze een cd aanschaffen waarmee ze zelf thuis op de computer aan de slag kunnen. Bij het lesprogramma hoort ook een werkboekje. In dit werkboekje staat in het kort wat in de les is behandeld, maar vooral veel opgaven om de lesstof goed onder de knie te krijgen. Het is gewenst om het
werkboekje (4,60 euro) en de cd (2,00 euro) vanaf de eerste les te gebruiken. Om alle lessen uit stap 1 te volgen zijn 32 lessen nodig.

Om de lessen te geven is er schaakmateriaal en een schaakleraar nodig. Onderwijs en sport kosten tegenwoordig veel geld en de subsidies en bijdragen van de overheid in het onderwijs worden ieder jaar minder. De kosten voor schaakmateriaal zal worden voorzien uit beschikbare middelen van de school. De vergoeding voor het lesgeven dient voor te komen uit een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage bedraagt
€2,00 per les (week). Er kan aan deze extra activiteit worden deelgenomen als de vrijwillige ouderbijdrage is voldaan. De voortgang van deze extra activiteit kan plaatsvinden als er minimaal 15 kinderen per blok deelnemen.

De eerste les van het eerste blok staat gepland op
maandag 3 februari 2014.
In dit blok van 16 lessen komen de eerste basisbeginselen van het schaken aan bod. Na het eerste blok kan men kiezen om bij de lessen te blijven en het tweede blok te volgen (alleen bij voldoende deelname). In het tweede blok van 16 lessen wordt de basiskennis verder uitgebreid. Er zal een competitie (met prijzen) worden opgestart en er zal geprobeerd worden om het jaar af te sluiten met een echt KW-school schoolschaak diploma en wellicht voor enkelen het officiële KNSB Stap 1 diploma.

Aan het eind van het schooljaar (waarschijnlijk vanaf volgend schooljaar) komt er een simultaanwedstrijd op het programma en zal er met andere scholen in de gemeente Nederlek een kampioenschap voor schoolteams worden georganiseerd. Tevens zal er bekeken worden om met de school aan (school)schaaktoernooien in de regio mee te doen.

De schaaklessen zullen worden gegeven door Andre Ouwerkerk

Van

Schaken met plezier


De doelstelling is ‘met plezier leren schaken’.

Meer informatie over schoolschaken en het lesgeven vindt u in het informatieboekje Schaken op school van
Schaken met plezier (pdf download op de website van de school).

In het informatieboekje Schaken op school vindt u informatie over:
Wat is schoolschaken? Waar is schaken goed voor? Welke lesmethode wordt gebruikt?
In het informatieboekje worden ook drie onderzoeken benoemd:
Schaaklessen verhogen schoolprestaties, Schaken als leervak en Het nut van schaken op school.

Schaken met plezier wil  jonge kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kennis laten maken met de schaaksport. In het onderwijs is dit een zeer herkenbare groep jonge kinderen. Deze kinderen in groep 4 tot en met groep 8 zijn bezig zich individueel te vormen en worden sociaal en educatief voorbereid naar de volgende stap in het onderwijs; de middelbare school. De vaardigheden die jonge kinderen bij het schaken aanleren leveren een positieve bijdragen aan de informatieverwerking bij de reguliere lessen op school. Door te schaken leert het kind zich beter te concentreren, leert logisch na te denken en keuzes te maken en leert met emoties om te gaan. Schaken op school is natuurlijk ook leuk, het is een spel, een spel welk ook nuttig is voor de andere schoolvakken. Door op school, in een vertrouwde omgeving met vrienden en vriendinnen, te leren schaken is de drempel van buiten de deur leren schaken voor deze groep kinderen niet aanwezig.  Schaaklessen op school verhogen de leerprestaties. Onderzoeken tonen aan dat kinderen die schaken op school  beter scoren bij de Cito eindtoets. Maar bovenal ze moeten het leuk vinden, waardoor ze gemotiveerd blijven om de schaaklessen te volgen en daar hun voordeel voor later mee te doen, dan wel met plezier een potje kunnen schaken.

Heb je zin om te leren schaken!
Wil je leren schaken of kan je al schaken en wil je beter leren schaken geef dit dan door aan je juf.
Vul het formulier Schoolschaken op de Koningin Wilhelminaschool in en lever het in bij je juf of mail het naar juf Antoinette.

Voor vragen kunt u terecht bij Juf Antoinette.

Alvast veel schaakplezier.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu