Floraschool - Schaken met plezier - schaken op school

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Schoolschaken > Scholen Nederlek


SCHAKEN
MET PLEZIER
schaken op school

Nieuwsbrief  
Schoolschaken op De Floraschool
6 oktober 2014


Schoolschaken op deOok dit schooljaar gaan we weer schoolschaken op de Floraschool.
Afgelopen half jaar was een geslaagde start van het schoolschaken in Nederlek en hopelijk zijn er ook dit jaar veel kinderen die willen leren schaken of doorgaan met schaken.

Schaken is leuk, spannend en leerzaam

Van schaken wordt je slim!
Zie ook op de website een indruk/sfeer van het afgelopen halve jaar schoolschaken bij:

-  het zeer geslaagde "eerste schoolschaaktoernooi van deze eeuw in Nederlek"
Onder de link: Schoolschaaktoernooi à Verslag schoolschaaktoernooi

- het nieuws dat het schoolschaken heeft gekregen
Onder de link: Schaken met Plezier à Nieuws

Op de website is nog meer te vinden;

Er staan enkele schaakfilmpjes onder Films, puzzels (+ de kubus)
Onder Verleden tot Heden vind u enkele wetenswaardigheden over de geschiedenis van het schaken, beroemde schakers, bekende Nederlandse schakers, tot aan schoolschaken
Heb je zin om te leren schaken!


Informatie + deelnameformulier schoolschaken is te vinden op de website onder de link:

Schoolschaken
à Deelname schoolschaken à Informatie beginners_1 / Informatie beginners_1+
Nieuwsbrief  
Schoolschaken op De Floraschool
juli 2014


Schoolschaken op deMatijn Ouwerkerk schoolschaakkampioen 2014


De kinderen van de Floraschool hebben zeer goed gepresteerd op het eerste schoolschaaktoernooi van deze eeuw in Nederlek.
Als school leverde de Floraschool zelfs de beste prestatie.
De kopmannen Matijn en Bram werden 1e en 2e met 6,5 punten en Laura werd met 4,5 punt uitstekend 4e in groep 7/8 en 6e totaal en beste meisje.
Wesley deed het ook goed en had met 4,0 punten een gedeelde 5e plaats, maar werd op weerstandspunten 7e.
Wessel scoorde 50% 3,5 punten en dat is erg netjes.
Tim deed het met 3,0 punten ook prima.
En wat heb ik genoten van Britt en Annamarie. Britt scoorde 2,0 punten en Annamarie 1,5 punt, maar ik heb ze in 2 (verloren) partijen volledig gewonnen zien staan, maar ze konden het in het eindspel jammer genoeg niet afmaken. Als dat beter gaat, kunnen er zo 2 punten bij.
Floraschool erg goed gedaan

 
Lieke, Matijn 1e totaal / 1e gr.7-8, meester Jan Sijbesma, Ting Ting Lu


                                                        Bram 2e totaal /2e gr.7-8                        Laura 6e totaal /4e gr.7-8 en beste meisje
................        
Wesley                            Wessel
.........                             Tim ....                                   Britt  .....                            Annamarie


Lees meer over het zeer geslaagde eerste schoolschaaktoernooi van Nederlek met foto's en video bij het

verslag van het schoolschaaktoernooi

Nieuwsbrief
Schoolschaken op De Floraschool
12 januari 2014/3 maart 2014


Schoolschaken op deOp de volgende datum zal er op de Floraschool een informatieles worden gegeven over schaken en schoolschaken.
Er zal met een filmpje, een korte presentatie over schaken, een uitleg over schoolschaken en een voorbeeld van een les, geprobeerd worden een goed beeld te geven van de activiteit schoolschaken op de Floraschool. Ouders mogen uiteraard hierbij aanwezig zijn.
Na de infoles krijgen de kinderen een info-/aanmeldformulier mee, waarmee de kinderen zich kunnen aanmelden.

donderdag 8 maart (10.30 - 11.05) uur groep 4, 5
donderdag 8 maart (11.10 - 11.45) uur groep 6, 7


‘met plezier leren schaken’

Schaken met plezier - schaken op school - is bedoeld voor scholen in het basisonderwijs die voornemens zijn om schaken als extra activiteit op school aan te bieden. Hierdoor kunnen leerlingen via school kennis maken met schaken en via school de basiskennis aanleren om een partijtje te schaken.

Informatie over schoolschaken en het lesgeven vindt u op de website

www.schakenmetplezier.nl

Op de website is nog meer te vinden;

De lesstof van de eerste zeven lessen Stap 1 (circa 16 schaaklessen) kunnen de leerlingen nakijken onder Schoolschaken -> Schaaklessen Stap 1
Er staan enkele schaakfilmpjes onder Films, puzzels
Onder Verleden tot Heden vind u enkele wetenswaardigheden over de geschiedenis van het schaken, beroemde schakers, bekende Nederlandse schakers, tot aan schoolschaken
Onder Links -> schaakmateriaal vindt u een webwinkel waar schaakmateriaal kan worden aangeschaft
Onder  schoolschaken -> scholen Nederlek is het actuele nieuws per school te vinden
De website zal regelmatig worden aangevuld met informatie over schaken en het schoolschaken

Voor vragen kunt u terecht bij Juf Gerda of Andre Ouwerkerk


Heb je zin om te leren schaken!Nieuwsbrief  
Schoolschaken op De Floraschool


Schoolschaken op deDe Floraschool wil binnenkort gaan starten met schoolschaken.
Na verleden jaar aan een groep kinderen onder schooltijd op de Floraschool schaakles te hebben gegeven en een schaakcompetitie te hebben gedaan is de intentie ontstaan om aan alle scholen in de gemeente Nederlek de activiteit schoolschaken na schooltijd aan te bieden. Inmiddels zijn alle scholen geïnformeerd en alle scholen entousiast en wordt door middel van informatielessen getracht de kinderen enthousiast te krijgen door een leuk verhaal te vertellen over schaken en schoolschaken, waarna zij zich kunnen aanmelden voor de activiteit schoolschaken na school.

Waarom (school)schaken?
Schaken is goed voor de algemene ontwikkeling van het denkvermogen van het kind. Schaken kan op een positieve manier bijdragen, c.q. een ondersteunende leerbijdrage geven, aan een betere leerhouding en sociale gedragswijzen als respect en competitiebesef en de sociale vorming van het kind positief ondersteunen. Door te schaken leert het kind zich beter te concentreren, logisch na te denken en keuzes te maken en met emoties om te gaan. Er zijn momenteel meer dan 1400 scholen in Nederland waar op school schaken in het lesprogramma is opgenomen, zowel tijdens de lesuren, de tussenschoolse of naschoolse opvang, als ook lestijden na school.

Naast de recreatieve spelbeleving, welke de basis is om met plezier een potje te schaken, heeft het schaken ook een educatieve waarde. De educatieve waarde van het schaken kan een meerwaarde zijn voor de leerprestatie verbetering van kinderen bij de reguliere vakken.

De Floraschooll gaat het schoolschaken als extra activiteit ondersteunen in haar onderwijs.  De opzet van het schoolschaken is vrijwillig, maar hoe meer kinderen aan het school schaken deelnemen, des te meer plezier hebben de kinderen.

Kinderen van groep 4 tot en met groep 8, die geïnteresseerd zijn in het schaakspel en de basisbeginselen willen leren, kunnen hieraan deelnemen.
De schaaklessen zullen worden gehouden op
................................................

Er zal een proefles/informatieles op school worden gegeven. Met een filmpje, een korte presentatie over schaken, een uitleg over schoolschaken en een voorbeeld van een les zal geprobeerd worden een goed beeld te geven van de activiteit schoolschaken op de De Floraschool. Ouders mogen uiteraard hierbij aanwezig zijn.

De lessen worden verdeeld in twee half jaar blokken van 14 lessen. Het totaal aantal lessen per jaar is 28 lessen. Kinderen die aan het eerste blok deelnemen kunnen het tweede blok vervolgen. Kinderen die niet hebben deelgenomen aan het eerste blok van 14 lessen kunnen niet instromen in het tweede blok als zij de basisbeginselen van het schaken niet beheersen.

Het uitgangspunt is het volgen van 14 of 28 lessen (1 blok is 14 lessen), waarmee je de basisbeginselen van het schaken leert en je voldoende lesstof opdoet om een partijtje te schaken. Kinderen die alle lessen volgen kunnen zelfs hun eerste echte schaakdiploma halen.

Het lesgeven gaat volgens de stappenmethode van de Nederlandse Schaakbond. De stappenmethode is een lesmethode om kinderen te leren schaken. Steeds meer scholen en schaakclubs gebruiken de methode voor hun schaaklessen. De digitale lesstof stap 1 van de stappenmethode wordt hiervoor gebruikt met het beschikbare materiaal op de De Floraschool. Tevens krijgen de kinderen een uitreksel op papier of pdf van stap 1 van de stappenmethode en kunnen ze een cd aanschaffen waarmee ze zelf thuis op de computer aan de slag kunnen. Bij het lesprogramma hoort ook een werkboekje. In dit werkboekje staat in het kort wat in de les is behandeld, maar vooral veel opgaven om de lesstof goed onder de knie te krijgen. Het is gewenst om
het werkboekje  en de cd vanaf de eerste les te gebruiken. Om alle lessen uit stap 1 te volgen zijn 28 lessen nodig.

Om de lessen te geven is er schaakmateriaal en een schaakleraar nodig. Onderwijs en sport kosten tegenwoordig veel geld en de subsidies en bijdragen van de overheid in het onderwijs worden ieder jaar minder. De kosten voor schaakmateriaal zal worden voorzien uit beschikbare middelen van de school. De vergoeding voor het lesgeven dient voor te komen uit een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage bedraagt
€2,22 per les (week). Er kan aan deze extra activiteit worden deelgenomen als de vrijwillige ouderbijdrage is voldaan. De voortgang kan plaatsvinden als er 10 kinderen per blok deelnemen.

De eerste les van het eerste blok staat gepland op
...................................
In dit blok van 14 lessen komen de eerste basisbeginselen van het schaken aan bod. Na het eerste blok kan men kiezen om bij de lessen te blijven en het tweede blok te volgen (alleen bij voldoende deelname). In het tweede blok van 14 lessen wordt de basiskennis verder uitgebreid. Er zal een competitie (met prijzen) worden opgestart en er zal geprobeerd worden om het jaar af te sluiten met een echt Floraschool schoolschaak diploma en wellicht voor enkelen het officiële KNSB Stap 1 diploma.

Aan het eind van het schooljaar komt er een simultaanwedstrijd op het programma en zal er met andere scholen in de gemeente Nederlek een kampioenschap voor schoolteams worden georganiseerd. Tevens zal er bekeken worden om met de school aan (school)schaaktoernooien in de regio mee te doen.

De schaaklessen zullen worden gegeven door Andre Ouwerkerk

Van

Schaken met plezier


De doelstelling is ‘met plezier leren schaken’.

Meer informatie over schoolschaken en het lesgeven vindt u in het informatieboekje Schaken op school van
Schaken met plezier (pdf download op de website van de school).

In het informatieboekje Schaken op school van
Schaken met plezier vindt u informatie over:
Wat is schoolschaken? Waar is schaken goed voor? Welke lesmethode wordt gebruikt?
In het informatieboekje zijn ook drie onderzoeken opgenomen:
Schaaklessen verhogen schoolprestaties, Schaken als leervak en Het nut van schaken op school.

Schaken met plezier wil  jonge kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kennis laten maken met de schaaksport. In het onderwijs is dit een zeer herkenbare groep jonge kinderen. Deze kinderen in groep 4 tot en met groep 8 zijn bezig zich individueel te vormen en worden sociaal en educatief voorbereid naar de volgende stap in het onderwijs; de middelbare school. De vaardigheden die jonge kinderen bij het schaken aanleren leveren een positieve bijdragen aan de informatieverwerking bij de reguliere lessen op school. Door te schaken leert het kind zich beter te concentreren, leert logisch na te denken en keuzes te maken en leert met emoties om te gaan. Schaken op school is natuurlijk ook leuk, het is een spel, een spel welk ook nuttig is voor de andere schoolvakken. Door op school, in een vertrouwde omgeving met vrienden en vriendinnen, te leren schaken is de drempel van buiten de deur leren schaken voor deze groep kinderen niet aanwezig.  Schaaklessen op school verhogen de leerprestaties. Onderzoeken tonen aan dat kinderen die schaken op school  beter scoren bij de Cito eindtoets. Maar bovenal ze moeten het leuk vinden, waardoor ze gemotiveerd blijven om de schaaklessen te volgen en daar hun voordeel voor later mee te doen, dan wel met plezier een potje kunnen schaken.

Heb je zin om te leren schaken!
Wil je leren schaken of kan je al schaken en wil je beter leren schaken geef dit dan door aan je juf of meester.
Vul het formulier Schoolschaken op De Floraschool in en lever het in bij je juf of meester.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Gerda.

Alvast veel schaakplezier. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu