Eben-Haëzerschool - Schaken met plezier - schaken op school

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Schoolschaken > Scholen Nederlek


SCHAKEN
MET PLEZIER
schaken op school

Nieuwsbrief 5
Schoolschaken op De CBS Eben-Haëzer
16 maart


Schoolschaken op de CBS Eben-Haëzer

De kinderen die zich hadden aangemeld voor het schoolschaken op de Eben-Haëzerschool konden zich aanmelden voor het schoolschaken op de Prinses Ireneschool.
Daniël de waal uit groep 5 heeft zich aangemeld en al de eerste les gehad. Hartstikke goed Daniël.
De volgende les is aanstaande donderdag 20 maart om 15.30 uur.Nieuwsbrief 4
Schoolschaken op De CBS Eben-Haëzer
3 maart


Schoolschaken op de CBS Eben-Haëzer


Jammer genoeg zijn er niet genoeg aanmeldingen om te starten met schoolschaken op de Eben-Haëzerschool.
De komende twee weken zijn ook de aanmeldingen bij de overige scholen bekend en wellicht kunnen kinderen bij een andere school schaaklessen volgen.
Hier zal nader over geïnformeerd worden.Nieuwsbrief 3
Schoolschaken op De CBS Eben-Haëzer
10 februari


Schoolschaken op de CBS Eben-Haëzer


Ik wil meedoen met de activiteit schoolschaken op de CBS Eben-Haëzer.
De lessen zijn op
donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur en starten op 27 februari 2014.
Na de bel om 15.15 uur gaan de kinderen naar het leslokaal of buitenspelen, kunnen dan wat eten en drinken, waarna om 15.30 uur de les start. Ouders mogen aanwezig zijn. Tot aan de zomervakantie is er een 1 e blok van 16 lessen Stap 1. De bijdrage voor deze lessen bedraagt € 32,00. Na de zomervakantie wordt vervolgt met een 2 e blok Stap 1 en in het 2 e halfjaar een blok Stap 1 plus en Stap 1 extra en wellicht de eerste lessen van Stap 2. De bijdrage hiervoor is € 32,00 per blok. Er wordt dan toegewerkt naar het schoolschaakdiploma en het officiële KNSB Stap 1 schaakdiploma en er wordt gestart met een schoolschaak competitie. Bij minder dan 10 kinderen zal het schoolschaken niet doorgaan. Na de zomervakantie zal het aantal lessen per blok worden bepaald afhankelijk van het aantal deelnemers.
Voor het goed volgen van de lessen, het herhalen van de lesstof en het maken van opgaven is het aanschaffen van een werkboekje (zie website) aanbevolen. Deze kan voor
€ 4,60 worden aangeschaft. Ook thuis oefenen op de computer met een vergelijkbaar lesprogramma als wordt gebruikt op school is aan te raden. Een kopie van deze cd is aan te schaffen voor € 2,00.Naam: _______________________________________   doet mee met schoolschaken op CBS Eben-Haëzer
 
Leerling groep:
_____      e-mailadres: _______________________________

Uiterste inleverdatum: 14 februari 2014 (i.v.m. voorjaarsvakantie)

Het lesgeld bedraagt € 32,00 voor het 1 e blok van 16 lessen tot aan de zomervakantie. De eerste les zal zijn op donderdagmiddag 27 februari 2014 van 15.30 uur tot 16.30 uur.

Ik wil ook het werkboekje (€ 4,60) en een les cd (€ 2,00) aanschaffen.
Het werkboekje en de cd worden meegegeven zodra het bedrag is voldaan.
Het lesgeld van
€ 32,00 en het bedrag van € 6,60 voor het werkboekje en de cd (tezamen € 38,60) wordt contant voldaan bij of voor de les op 27 februari 2014.
Het bedrag kan ook voor de 1 e
les worden overgemaakt op bankrekeningnr.: 985123656 t.n.v. A. Ouwerkerk, Noorderlicht 17, 2931pe Krimpen aan de Lek o.v.v. Schoolschaken CBS Eben-Haëzer met naam en groep van het kind.

Ondertekend,  ouder / verzorger :
   

Handtekening :
Nieuwsbrief 2
Schoolschaken op De CBS Eben-Haëzer
30 januari


Schoolschaken op de CBS Eben-Haëzer


Op de volgende datum zal er op de CBS Eben-Haëzer informatielessen worden gegeven over schaken en schoolschaken.
Er zal met een filmpje, een korte presentatie over schaken, een uitleg over schoolschaken en een voorbeeld van een les zal, geprobeerd worden een goed beeld te geven van de activiteit schoolschaken op de CBS Eben-Haëzer. Ouders mogen uiteraard hierbij aanwezig zijn.


woensdag 5 feb 9.55- 10.30 uur bij groep 6,7
woensdag 5 feb 10.35- 11.10 uur bij groep 4,5
woensdag 5 feb 11.15- 11.50 uur bij groep 7,8


Na de informatieles krijgen de kinderen een info-/aanmeldformulier mee, waarmee de kinderen zich kunnen opgeven voor schoolschaken na schooltijd.
Nieuwsbrief 1
Schoolschaken op De CBS Eben-Haëzer


Schoolschaken op de CBS Eben-Haëzer


De CBS Eben-Haëzer gaat binnenkort starten met schoolschaken.

Waarom (school)schaken?
Schaken is goed voor de algemene ontwikkeling van het denkvermogen van het kind. Schaken kan op een positieve manier bijdragen, c.q. een ondersteunende leerbijdrage geven, aan een betere leerhouding en sociale gedragswijzen als respect en competitiebesef en de sociale vorming van het kind positief ondersteunen. Door te schaken leert het kind zich beter te concentreren, logisch na te denken en keuzes te maken en met emoties om te gaan. Er zijn momenteel meer dan 1400 scholen in Nederland waar op school schaken in het lesprogramma is opgenomen, zowel tijdens de lesuren, de tussenschoolse of naschoolse opvang, als ook lestijden na school.

Naast de recreatieve spelbeleving, welke de basis is om met plezier een potje te schaken, heeft het schaken ook een educatieve waarde. De educatieve waarde van het schaken kan een meerwaarde zijn voor de leerprestatie verbetering van kinderen bij de reguliere vakken.

De CBS Eben-Haëzer gaat het schoolschaken als extra activiteit aanbieden in haar onderwijs.  De opzet van het schoolschaken is vrijwillig, maar hoe meer kinderen aan het school schaken deelnemen, des te meer plezier hebben de kinderen.

Kinderen van groep 4 tot en met groep 8, die geïnteresseerd zijn in het schaakspel en de basisbeginselen willen leren, kunnen hieraan deelnemen.
De schaaklessen zullen worden gehouden op
(vrijdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur).
Na de schoolbel om 15.15 uur verzamelen de kinderen zich in het lokaal waar schaakles wordt gegeven. Tot 15.30 uur kunnen zij dan hun drinken en koekje / fruit opeten, waarna er om 15.30 uur met de les wordt begonnen.

De eerste lessen staan gepland voor
(vrijdag .......... 2014).
In januari zal er een proefles/informatieles op school worden gegeven. Met een filmpje, een korte presentatie over schaken, een uitleg over schoolschaken en een voorbeeld van een les zal geprobeerd worden een goed beeld te geven van de activiteit schoolschaken op Het Schateiland. Ouders mogen uiteraard hierbij aanwezig zijn.

De lessen worden verdeeld in twee half jaar blokken van 16 lessen. Het totaal aantal lessen per jaar is 32 lessen. Kinderen die aan het eerste blok deelnemen kunnen het tweede blok vervolgen. Kinderen die niet hebben deelgenomen aan het eerste blok van 16 lessen kunnen niet instromen in het tweede blok als zij de basisbeginselen van het schaken niet beheersen.

Het uitgangspunt is het volgen van 16 of 32 lessen (1 blok is 16 lessen), waarmee je de basisbeginselen van het schaken leert en je voldoende lesstof opdoet om een partijtje te schaken. Kinderen die alle lessen volgen kunnen zelfs hun eerste echte schaakdiploma halen.

Het lesgeven gaat volgens de stappenmethode van de Nederlandse Schaakbond. De stappenmethode is een lesmethode om kinderen te leren schaken. Steeds meer scholen en schaakclubs gebruiken de methode voor hun schaaklessen. De digitale lesstof stap 1 van de stappenmethode wordt hiervoor gebruikt met het beschikbare materiaal op De CBS Eben-Haëzer. Tevens krijgen de kinderen een uitreksel op papier of pdf van stap 1 van de stappenmethode en kunnen ze een cd aanschaffen waarmee ze zelf thuis op de computer aan de slag kunnen. Bij het lesprogramma hoort ook een werkboekje. In dit werkboekje staat in het kort wat in de les is behandeld, maar vooral veel opgaven om de lesstof goed onder de knie te krijgen. Het is gewenst om
het werkboekje (4,60 euro) en de cd (2,00 euro) vanaf de eerste les te gebruiken. Om alle lessen uit stap 1 te volgen zijn 32 lessen nodig.

Om de lessen te geven is er schaakmateriaal en een schaakleraar nodig. Onderwijs en sport kosten tegenwoordig veel geld en de subsidies en bijdragen van de overheid in het onderwijs worden ieder jaar minder. De kosten voor schaakmateriaal zal worden voorzien uit beschikbare middelen van de school. De vergoeding voor het lesgeven dient voor te komen uit een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage bedraagt
€2,00 per les (week). Er kan aan deze extra activiteit worden deelgenomen als de vrijwillige ouderbijdrage is voldaan. De voortgang van deze extra activiteit kan plaatsvinden als er minimaal 15 kinderen per blok deelnemen.

De eerste les van het eerste blok staat gepland op
(donderdag 3 maart 2014).
In dit blok van 16 lessen komen de eerste basisbeginselen van het schaken aan bod. Na het eerste blok kan men kiezen om bij de lessen te blijven en het tweede blok te volgen (alleen bij voldoende deelname). In het tweede blok van 16 lessen wordt de basiskennis verder uitgebreid. Er zal een competitie (met prijzen) worden opgestart en er zal geprobeerd worden om het jaar af te sluiten met een echt De CBS Eben-Haëzer schoolschaak diploma en wellicht voor enkelen het officiële KNSB Stap 1 diploma.

Aan het eind van het schooljaar (waarschijnlijk vanaf volgend schooljaar) komt er een simultaanwedstrijd op het programma en zal er met andere scholen in de gemeente Nederlek een kampioenschap voor schoolteams worden georganiseerd. Tevens zal er bekeken worden om met de school aan (school)schaaktoernooien in de regio mee te doen.

De schaaklessen zullen worden gegeven door Andre Ouwerkerk

Van

Schaken met plezier


De doelstelling is ‘met plezier leren schaken’.

Meer informatie over schoolschaken en het lesgeven vindt u in het informatieboekje Schaken op school van
Schaken met plezier (pdf download op de website van de school).

In het informatieboekje Schaken op school van
Schaken met plezier vindt u informatie over:
Wat is schoolschaken? Waar is schaken goed voor? Welke lesmethode wordt gebruikt?
In het informatieboekje zijn ook drie onderzoeken opgenomen:
Schaaklessen verhogen schoolprestaties, Schaken als leervak en Het nut van schaken op school.

Schaken met plezier wil  jonge kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kennis laten maken met de schaaksport. In het onderwijs is dit een zeer herkenbare groep jonge kinderen. Deze kinderen in groep 4 tot en met groep 8 zijn bezig zich individueel te vormen en worden sociaal en educatief voorbereid naar de volgende stap in het onderwijs; de middelbare school. De vaardigheden die jonge kinderen bij het schaken aanleren leveren een positieve bijdragen aan de informatieverwerking bij de reguliere lessen op school. Door te schaken leert het kind zich beter te concentreren, leert logisch na te denken en keuzes te maken en leert met emoties om te gaan. Schaken op school is natuurlijk ook leuk, het is een spel, een spel welk ook nuttig is voor de andere schoolvakken. Door op school, in een vertrouwde omgeving met vrienden en vriendinnen, te leren schaken is de drempel van buiten de deur leren schaken voor deze groep kinderen niet aanwezig.  Schaaklessen op school verhogen de leerprestaties. Onderzoeken tonen aan dat kinderen die schaken op school  beter scoren bij de Cito eindtoets. Maar bovenal ze moeten het leuk vinden, waardoor ze gemotiveerd blijven om de schaaklessen te volgen en daar hun voordeel voor later mee te doen, dan wel met plezier een potje kunnen schaken.

Heb je zin om te leren schaken!
Wil je leren schaken of kan je al schaken en wil je beter leren schaken geef dit dan door aan je juf of meester en/of vul het formulier Schoolschaken op De CBS Eben-Haëzer in en lever het in bij je juf of meester of mail het naar v.brauns@ebenhaezerschool.nl

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Brauns.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu