Deelnameformulier beginners Stap1_2015-2016 - Schaken met plezier - schaken op school

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Schoolschaken > Deelname schoolschaken


SCHAKEN MET PLEZIER
schaken op school

Deelnameformulier beginners Stap1 schoolschaken

Schooljaar 2015-2016,

b
lok 1 - voorjaar 2016

Uiterste inschrijfdatum schaaklessen voor beginners blok 1, via deelnameformulier blok 1 (zie hieronder), tot  8 februari 2016

Het lesgeld bedraagt € 50,00 voor het 1e blok van 14 lessen (inclusief cd, werkboekje en extra werkbladen), tot en met juni 2016.

Het lesgeld voor het 1e blok, inclusief werkboekje, extra werkbladen en de cd, tezamen € 50,00 kan contant betaald worden bij de 1e les.
Het bedrag kan ook voor de 1e les worden overgemaakt op bankrekeningnr.: NL42 ABNA 0985 1236 56 t.n.v. A. Ouwerkerk, Noorderlicht 17, 2931PE te
Krimpen aan de Lek o.v.v. Schoolschaken beginners_1 met naam van het kind en de groep en de school.

Het lesgeld a.u.b. pas overmaken (of contant voldoen bij de 1e les), nadat de inschrijving/deelname/indeling definitief is afgerond en bevestigd.

Voor het 2e blok (vervolg blok 1) na de zomervakantie 2016, kan men zich opgeven vóór de zomervakantie 2016. De lessen starten in de maand september.
Het lesgeld bedraagt € 41,00 voor het 2e blok van 14 lessen (inclusief extra werkbladen en proefexamens).
Deelname KNSB Stap 1 examen (op uitnodiging), inclusief officieel Stap 1 diploma van de KNSB, bedraagt € 6,00 (aan het eind van het lesjaar).
Een bijdrage van  € 3,00 voor een prijs/standaard, indien de schoolschaakcompetitie kan worden gespeeld en afgerond (aan het eind van het lesjaar).


Het lesgeld a.u.b. pas overmaken (of contant voldoen bij de 1e les), nadat de inschrijving/deelname/indeling definitief is afgerond en bevestigd.

Bij meerdere kinderen uit 1 gezin geldt voor het tweede (en volgende) kind een korting van 10% op het lesgeld van € 41,00 voor het 1e blok en € 41,00 voor het 2e blok (lesgeld exclusief werkboekje, extra werkbladen en cd).

Daar op voorhand nog niet bekend is waar, wanneer en op welke tijd er les zal worden gegeven, zal (in overleg met scholen) naar aanleiding van de aanmeldingen worden bezien waar, op welke dag(en) en welke tijd(en) de lessen kunnen worden gegegeven, en zal er een concept indeling worden gemaakt. Hierna wordt iedereen geïnformeerd, die zich heeft aangemeld, en kan men definitief aangeven wel/niet deel te nemen. De insteek is om op een aantal locaties ('s middags en/of 's avonds) mogelijkheid te bieden om aan het schoolschaken deel te nemen. Wellicht op de eigen school en anders dichtbij in de buurt/omgeving op een andere school. De start van de eerste lessen is gepland in de 1e week van februari 2016. Op het deelnameformulier s.v.p. alle opties invullen op welke middagen/avonden uw kind de mogelijkheid heeft om wel/niet aan de schaaklessen deel te nemen.

Deelnameformulier schoolschaken beginners_1 schooljaar 2015-2016, blok 1

Op welke dagen heeft uw kind de mogelijkheid om deel te nemen aan de schaaklessen (s.v.p. alles invullen, ook de avonden)

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 wel
 niet

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu